Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Mediacje rodzinne:

 • pojednawcza w sprawach rozwodowych.
 • o alimenty.
 • o ustalenie kontaktów z dziećmi.
 • o podział majątku wspólnego oraz rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny

Mediacje cywilne:

 • o zniesienie współwłasności.
 • o zachowek.
 • o dział spadku.
 • roszczenia odszkodowawcze.
 • spory graniczne.
 • spory o służebność.
 • spory w spółdzielniach i wspólnotach.
 • o zapłatę.

Inne:

 • spory z zakresu prawa pracy.