Czym są mediacje?

 • To sposób rozwiązywania konfliktów w obecności mediatora.
 • Mediator jest osobą trzecią, neutralną stroną, która ma wspomagać proces mediacji.
 • Strony sporu zasiadają przy stole mediacyjnym, aby wypracować wspólne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie konfliktu.
 • Celem mediacji jest wspólne osiągnięcie porozumienia.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem uzyskuje moc prawną po zatwierdzeniu przez Sąd i może stać się tytułem wykonawczym.Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

 • Oszczędzisz czas i pieniądze.
 • Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa.
 • Każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań.
 • Służy znalezieniu rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu.
 • Jest mniej sformalizowana i stwarza możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie.Zasady mediacji

 • Dobrowolność.
 • Poufność.
 • Nieformalność.
 • Bezstronność.
 • Szacunek.
 • Satysfakcja obu stron
 • Wola porozumienia
 • Autonomia konfliktu
 • Działanie w dobrej wierze
Zamiast szukać powodów, lepiej szukać sposobów.