O mnie

Barbara Galant – magister historii, mediator wpisany na listę mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Kielcach.

Od 2016 roku buduje swoje doświadczenie prowadząc mediacje sądowe oraz umowne.
Ukończyła Szkołę Mediacji Krajowego Centrum Kształcenia – Akademia ADR i posiada certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów w zakresie mediacji cywilnych oraz karnych. Jako absolwentka Akademii Bliżej w Krakowie ukończyła specjalistyczny kurs z zakresu mediacji rodzinnych zawierający zmodyfikowany program nawiązujący do nurtów wzmacniających takich jak:
  • Porozumienie Bez Przemocy,
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach,
  • Racjonalna Terapia Zachowań, psychologia pozytywna,
  • logoterapia.

Dzięki ukończonym szkoleniom z zakresu prawa, mediacji administracyjnej, gospodarczej i coachingu, gwarantuje fachowość i prawidłowość mediacji od strony formalno-prawnej.
Niezbędne w zarządzaniu konfliktami kompetencje coachingowe wykorzystuje do budowania porozumienia uwzględniającego interesy i potrzeby obu stron.
Jest autorką projektu „Uczeń – mediator” w ramach którego prowadzi szkolenia w placówkach oświatowych i szkołach z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych.